Cele Fundacji OMS

  • udzielanie szeroko rozumianej pomocy akademiom piłkarskim dla dzieci i młodzieży, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej
  • pomoc społeczna dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej lub/i materialnej
  • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej
  • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promocji kultury fizycznej i aktywnego trybu życia
  • ochrona i promocja zdrowia

Realizacja zadań związanych z celami Fundacji odbywa się poprzez:

  • wsparcie rzeczowe i finansowe organizacji oraz osób potrzebujących pomocy
  • doradztwo i wsparcie w zakresie profilaktyki zdrowia i leczenia
  • organizowanie/finansowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych
  • prowadzenie aukcji, loterii i zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Misja Fundacji OMS

Fundacja OMS założona została przez Bartłomieja Kacprzaka, lekarza, właściciela łódzkiej kliniki ortopedycznej OrtoMedSport. Powołana została z chęci niesienia pomocy tym, którzy pragną realizować swoje marzenia, a muszą stawić czoła przeróżnym ograniczeniom – zdrowotnym, finansowym, organizacyjnym.

Nasze działania skierowane są do wszystkich, którzy gotowi są do ciężkiej pracy i wielu poświęceń, aby osiągnąć zamierzony cel. Cenimy ludzi z pasją, ludzi ambitnych i kochających to, co robią. Wierzymy, że „w zdrowym ciele spokojny duch”, dlatego koncentrujemy się przede wszystkim na promocji zdrowia, sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej. Jesteśmy jednak otwarci na wszelkie formy współpracy, wykraczające poza ten zakres.

Zapraszamy do współpracy wszystkich ludzi o wielkich sercach, którzy czują potrzebę pomagania innym i podzielenia się dobrem, które spotkało ich w życiu.

about_small_2