Cegiełka 100 pln

100.00

Przekazana kwota zostanie przeznaczona na realizację naszych projektów i uwzględniona w regularnie publikowanych szczegółowych sprawozdaniach rocznych.