Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest OMS Fundacja Bartłomieja Kacprzaka z siedzibą w Łodzi przy ulicy Gen. Lucjana Żeligowskiego 43B/19, dalej „Organizator”.
 2. Udział w konkursie mogą brać zawodnicy urodzeni nie wcześniej niż w 1 stycznia 1999 roku.
 3. Nagrodą w konkursie są dwie pary juniorskich rękawic bramkarskich.
 4. Zwycięzcę konkursu wyłania Organizator. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.
 5. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  1. Polubić Fan Page OMS Fundacja Bartłomieja Kacprzaka na Facebooku (https://www.facebook.com/fundacjaOMS/),
  2. Udostępnić na swojej „ścianie” post z ogłoszeniem konkursu,
  3. Przesłać w prywatnej wiadomości do Fan Page’a OMS Fundacja Bartłomieja Kacprzaka na Facebooku film prezentujący trening bramkarski uczestnika konkursu.
 6. Nagrania można nadsyłać do 15 grudnia 2017 r.
 7. Ogłoszenie wyników, za pośrednictwem Fan Page Organizatora, nastąpi najpóźniej do dnia 22 grudnia 2017 r.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrań na swoich kanałach mediach społecznościowych oraz na stronie www.omsfundacja.org.
 9. Wzięcie udziału w konkursie równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka przez organizatora na swoich kanałach mediach społecznościowych oraz na stronie www.omsfundacja.org.
 10. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego publikacji.
CategoryAktualności